tränar men går inte ner i vikt Autoindustrin är skeptisk till kanadensiska TPP-sidavtal på bilar med Japan

gå ner i vikt kost Autoindustrin är skeptisk till kanadensiska TPP-sidavtal på bilar med Japan

ut förra året.

Champagne sa att avtalet mellan Kanada och Japan finns i en sidbokstav, inte i avtalets text, som han berättade för senatorer är emellertid inte möjligt, säger representanter från bilarbetarförbundet och två branschorganisationer som representerar kanadensiska bilfabrikanter.

De sa att sidöverenskommelser inte kan verkställas om de inte ingår i ett faktiskt handelsavtal. över bilvägarna i den pågående omförhandlingen av Nordamerikanska frihandelsavtalet.

Texten på den nya TPP har inte släppts och Champagne Office säger sidobrevet med Japan är inte redo att släppas ännu men kommer att bli.

Champagne lovade att släppa brevet under sitt uppåtriktade senatbevis på onsdagen där han påkallade affären med Japan på bilar som ett genombrott.

kunde uppnå någonting som aldrig har uppnåtts tidigare, vilket är den största marknadstillträdet för kanadensiska biltillverkare i Japan, vilket eliminerar icke-tariffära handelshinder med avseende på säkerhetsnormer, säger Champagne.

uppnådde det i ett sidobrev, vilket är verkställbart första gången som Japans regering ger en sidobrev på auto som är verkställbar. eller Europa kommer dessa bättre villkor automatiskt att gälla för Kanada.

Jerry Dias, Uniforms president, fackföreningen som representerar autoarbetare, sade att brevet inte ger någon vikt eftersom det inte ingår i avtalet.

sidbokstaven kan inte genomföras. Vi pressade till och med tillräckligt hårt för att få det brutit in i avtalets kropp, säger Dias,
tränar men går inte ner i vikt Autoindustrin är skeptisk till kanadensiska TPP-sidavtal på bilar med Japan
som förutspådde att avtalet skulle leda till en översvämning av kinesiska delar på den nordamerikanska auto-marknaden något som Trump-administrationen försöker undvika genom att pressa för högre kontinentalt innehåll i bilar vid NAFTA-förhandlingarna.

Dias avskedade den mest gynnade nationsklausulen som en admission Champagne en elak affär. Volpe, president för Automotive Parts Manufacturers Association, sa att det inte var någon indikation på sidobrevet kommer att ta itu med några verkliga handelshinder i Japan och han sa att det inte är troligt att det skulle leda till att fler kanadensiska bilar säljs på den marknaden.

Han sa att brevet kommer att ha lika mycket inflytande på ny bilförsäljning i Japan som de kommer till priset av ost i Windsor.

bokstäver är politiska avtal för att hantera ett problem som var för svårt att hitta en verkställbar, kallad överenskommelse om, tillade han. företag, någon som söker ett verkställbart förbund skulle lägga det i själva kontraktet. Nantais, presidenten för den kanadensiska fordonstillverkareföreningen, säger sidbokstäver är inte bindande och kan tolkas av japanska tillsynsmyndigheter.

Champagne sa att brevet minskade icke-tariffära hinder, till exempel säkerhetsstandarder, men Nantais sa att andra icke-tariffära hinder skulle kunna innehålla något så vardagligt som dimensioner av en skylthållare.

Han sa att företagen skulle vara tvungna att flytta produktionen från Nordamerika till att billigare utanför kusten eftersom de högre NAFTA-innehållsreglerna kommer att bli alltför svåra att mötas. du förlorar produktionsjobb, de gick för bra. talesman Joe Pickerill sa att sidobrevet med Japan skulle offentliggöras och att det är föremål för internationell rätt.

Han sade att brevet kommer att ge Japan och Kanada möjlighet att lösa tvister på ett sätt. stark, bindande och verklig tillgång för första gången med tänder för att säkerhetskopiera det,
tränar men går inte ner i vikt Autoindustrin är skeptisk till kanadensiska TPP-sidavtal på bilar med Japan
sa han.