gå ner i vikt med proteinpulver Coversyl Plus

måste gå ner i vikt Coversyl Plus

Hur fungerar medicinen? Vad ska det göra för mig?

Denna kombinationsprodukt innehåller 2 läkemedel: perindopril och indapamid. Det används för att behandla vuxna med mildt till måttligt högt blodtryck.

Perindopril hör till klassen av läkemedel som kallas angiotensin-omvandlande enzym (ACE) -hämmare. Det fungerar genom att koppla av blodkärl och hjälpa hjärtat att pumpa blod som transporterar syre till kroppens olika delar mer effektivt. Indapamid hör till klassen läkemedel som kallas diuretika eller ‘vattenpiller’ som hjälper till att kontrollera blodtrycket genom att bli av med överskott av salt och vatten.

Denna kombination medicinering är ordinerad när din läkare anser att det är lämpligt att du tar båda medicinerna.

Denna medicinering kan vara tillgänglig under flera varumärken och / eller i flera olika former. Varje specifikt märke för detta läkemedel är kanske inte tillgängligt i alla former eller godkänt för alla de villkor som diskuteras här. Dessutom kan vissa former av detta läkemedel inte användas för alla de villkor som diskuteras här.

Din läkare kan ha föreslagit detta läkemedel för andra villkor än de som anges i dessa läkemedelsinformation. Om du inte har diskuterat detta med din läkare eller är osäker på varför du tar medicinen, tala med din läkare. Sluta inte ta detta läkemedel utan att rådfråga din läkare.

Ge inte denna medicin till någon annan, även om de har samma symptom som du gör. Dosen av kombinationsmedicineringen beror på doserna av de enskilda medicinerna personen behöver.

Den vanliga rekommenderade dosen av denna medicin är en tablett som tas en gång om dagen, helst på morgonen före en måltid.

Många saker kan påverka dosen av medicin som en person behöver,
gå ner i vikt med proteinpulver Coversyl Plus
såsom kroppsvikt, andra medicinska tillstånd och andra mediciner. Om din läkare har rekommenderat en annan dos än de som anges här, ändras inte sättet att du tar medicinen utan att rådfråga din läkare.

Det är viktigt att denna medicin tas i enlighet med din läkare ordination. Om du saknar en dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med ditt vanliga doseringsschema. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för en saknad. Om du är osäker på vad du ska göra efter att du saknat en dos,
gå ner i vikt med proteinpulver Coversyl Plus
kontakta din läkare eller apotekspersonal för råd.

Förvara denna medicinering vid rumstemperatur och förvara den utom räckhåll för barn. ner i handfatet eller på toaletten) eller i hushållsavfall. Fråga din apotekspersonal hur man ska sköta mediciner som inte längre behövs eller har gått ut.