matschema för viktnedgång En mer engagerad medborgare är hans nya år

2 veckors diet En mer engagerad medborgare är hans nya år

Januari är för beslut. Början av en ny snurra runt solen av Mother Earth verkar kräva någon form av ny spin i våra liv. Gå ner i vikt. Vara i tid. Sluta bita fingernaglar. Spara pengar.

Steve Stechschulte resolutionen är spetsig och specifik. Han vill att Ohio ska bli den nionde staten i landet för att klara en resolution som kräver en konvent för stater i syfte att föreslå ändringar av konstitutionen.

Vad vi driver efter säger Stechschulte, som är Ohio-regissör för konventet av stater, ett projekt av medborgare för självstyrande, en grupp som skapades av Tea Party Patriots medgrundare Mark Meckler och konstitutionell advokat Michael Farris. hoppas kunna göra det innan de får sina huvuden begravda i budgeten. är inte en konstitutionell advokat; Han var en mjukvaru kille för ett redovisning avstämningsföretag, ett barn från Kalida som växte upp med en uppskattning för självinitiativ.

en lantbrukare, många självförtroende, en plats med en känsla av gemenskap, sa han via telefon från sitt kontor i Columbus. Pioneer Days, sport bra basket när vi var där ett samhälle där alla kände till alla namn, vilket gav en känsla av att se ut för varandra. hur han ser en konvent av stater: en demokratisk process som tillhandahålls av författarna i konstitutionen, som ger människor möjlighet att se upp för varandra och hjälpa varandra att undvika maktmissbruk samtidigt som man främjar självförtroende.

länge sade vi, annars kommer det att ta hand om det. Då säger du, gjorde du det som jag ville att du skulle? han sa av den genomsnittliga medborgaren. Han sa att han valde att engagera sig i frivilligt arbete för konstitutionen för staternas projekt eftersom det någonting han tror på, och tror att det kommer att hjälpa nationen.

Statskonventionen tillåter människor att ha en nödbromsroll, om det behövs sa han. Konstitutionen måste kalla en konvent för stater att föreslå ändringar i konstitutionen om 34 statliga lagstiftande organ övergår resolutioner eller för en konvention. Ansökningarna måste alla söka en konvent för stater att hantera samma fråga. För Stechschulte och Statens konventionsprojekt begränsar den federala myndighetens befogenhet och jurisdiktion, och viktigast för denna revisor, att införa skattehinder.

skulden blir tillräckligt hög så att den blir farlig, sa Stechschulte. min personliga känsla en konventionsresolution dödades på vinstocken i Ohio lagstiftare förra året, sa Stechschulte ett nyligen möte över Top of Ohio Patriots i Bellefontaine att han har högre förhoppningar för 2017.

trodde att vi bara hade nio personer vi kunde lita på, sade han då, av politiker i Columbus som stöder en resolution av staternas resolution. ut har vi 21, 24 personer. Gett Donald Trump status quo uppåtriktat val till Vita huset, tror han att det blir mer.

nivå av medvetenhet och medborgerlig förståelse har växt och växt, och det mognar, sa han. vi får verkligen folk tillbaka i tankegången om att vi måste vara förlovade medborgare, förstå vad regeringen är och vad våra möjligheter till klagomål är och se efter lösningarna och använd verktygen som Framers gav oss, vi kan ge viljan av folket. det är Steve Stechschulte resolution för 2017, uppmuntrar människor att bli engagerade medborgare och se till att Ohio lagstiftare åtminstone arbetar för deras räkning på ett problem som han tror mest Ohioans kan komma bakom: Ändra konstitutionen så att den begränsar federala övergrepp.
matschema för viktnedgång En mer engagerad medborgare är hans nya år